UNIJNA Pożyczka Inwestycyjna – Oproc. stałe 0,0% w skali roku!

Program Jeremie opolskie

Unijna Pożyczka Inwestycyjna z bardzo niskim, stałym oprocentowaniem gwarantowanym 0% w skali roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 1 MLN złotych!

Unijna Pożyczka do inwestycji jest udzielana dla firm niebędących w fazie START-UP, tj. działająca na rynku dłużej niż 2 lata. Finansowanie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Pożyczka inwestycyjna na kwotę do miliona złotych jest udzielana na okres do 5 lat. Wydatki inwestycji są finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.

Dzięki pożyczce Unijnej masz możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych.

Dla kogo pożyczka Unijna:

 • Firmy z sektora MŚP,
 • Inwestycje realizowane na terenie województwa Opolskiego,
 • Przedsiębiorstwa działające na rynku min. 2 lata,
 • Wszystkie branże.

Z finansowania mogą skorzystać przede wszystkim:

 • Przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju;
 • Przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.

Kwota pożyczki Unijnej:

 • do 1 000 000 zł.

Okres spłaty pożyczki:

 • do 60 miesięcy (5 lat),
 • Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty.

Oprocentowanie pożyczki inwestycyjnej:

 • stale 0,0% w skali roku!

Zabezpieczenie pożyczki:

 • weksel in blanco,
 • hipoteczne.

Wkład własny:

 • 5% wartości inwestycji brutto.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego.
 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych,
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.

 

Masz pytania odnośnie pożyczki Unijnej? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków dofinansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu