UNIJNA Pożyczka Inwestycyjna dla woj. LUBUSKIEGO! – Oproc. od 0.2%

UNIJNA Pożyczka Inwestycyjna dla przedsiębiorców z województwa Lubuskiego. Dofinansowanie Unijne przeznaczone jest na wsparcie rozwoju oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego, w tym również dla firm w fazie START-UP, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe do swojej firmy. Oprocentowanie stałe już od 0,2% w skali roku! 

Środki Unijne mogą uzyskać firmy z sektora MŚP!

Ruszył nowy nabór!! Już od listopada 2022 roku!

Kwota dofinansowania:

 • Do 2 mln złotych! 

Okres spłaty:

 •  Do 120 miesięcy. (10 lat!)

Okres karencji:

 • Do 12 miesięcy.

Oprocentowanie:

 • Od 0,2% stałe, w skali roku dla inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy i od 0,5% stałe, w skali roku z przeznaczeniem na pozostałe inwestycje.

Zabezpieczenie:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie osób trzecich
 • hipoteka
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • zastaw rejestrowy
 • poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane

Dla kogo jest skierowana pożyczka?:

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub siedzibę na terenie woj. lubuskiego
 • firmy w fazie START-UP posiadające oddział lub siedzibę na terenie woj. lubuskiego

Cel finansowania:

 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności.
 • Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowanie rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką Unijną skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły kredytu, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816 

 KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu