Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla MŚP – Dolny Śląsk

Środki przeznaczone na finansowanie Regionalnej Pożyczki Hipotecznej pochodzą ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego  tj. ze środków pochodzących ze zwrotów od MŚP, przekazanych dolnośląskiemu Organizatorowi  przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Dnia 11 grudnia 2017 roku uruchomiona została pula środków finansowych w celu udzielania Regionalnej Pożyczki Hipotecznej dla MŚP wspierającą przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska.

Przeznaczenie Regionalnej Pożyczki Hipotecznej:

 • Pożyczka może być udzielana wyłącznie na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Dla kogo skierowana jest pożyczka hipoteczna:

 • Pożyczka udzielana jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących każdy rodzaj działalności gospodarczej.
 • Jeden podmiot może uzyskać jednorazowe wsparcie w ramach projektu.

Dostępne kwoty pożyczki:

 • Możliwe jest uzyskanie pożyczki na zakup nieruchomości do kwoty 1,5 mln PLN

Okres spłaty pożyczki:

 1. Do 10 lat – wkład własny przedsiębiorcy MŚP wynosi co najmniej 5% ceny netto kupowanej nieruchomości.
 2. Do 15 lat – wkład własny przedsiębiorcy MŚP wynosi co najmniej 20% ceny netto kupowanej nieruchomości.

Dopuszczalny jest maksymalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału przez MŚP, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).

Oprocentowanie Regionalnej Pożyczki Hipotecznej:

 • Oprocentowanie pożyczek udzielane jest w oparciu o stopy rynkowe, jest stałe i wynosi 2,35% w skali roku dla przedsiębiorców działających powyżej roku.
 • Prowizja za przygotowanie kompletu dokumentacji oraz uzyskania decyzji pozytywnej zależna jest od stopnia trudności inwestycji. Prowizja płatna jest po uruchomieniu pożyczki.

Zabezpieczenia pożyczki:

 • Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń  losowych odnawialna przez cały okres trwania umowy,
 • Weksel in blanco,
 • Inne np. w razie braku zdolności.

Najważniejsze dokumenty w celu ubiegania się o pożyczkę:

 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi – przygotuje doradca z Fintaxis
 • dane rejestrowe i osobowe
 • dane finansowe za okres 2018, 2019, 2020
 • dokumenty dotyczące celu inwestycji wraz z operatem szacunkowym
 • prognozy finansowe

Jeżeli uzyskać więcej informacji  skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków pożyczki hipotecznej i przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o środki na zakup nieruchomości.

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu