Unijna Pożyczka dla MŚP – Rozwój Śląska

Unijna pożyczka na “Rozwój Śląska” udzielana jest dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeznaczonych na lata 2014-2020. Pożyczka kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które realizują inwestycje na terenie województwa śląskiego.

Rodzaje pożyczek skierowanych na region śląski:

 • Pożyczka rozwojowa na inwestycje w środki trwałe (samochody, maszyny, urządzenia) lub budowę, modernizację, remont nieruchomości.
 • Pożyczka obrotowa przeznaczona jest na finansowanie kapitału obrotowego w tym zakup towarów, surowców, materiałów ściśle związanych z branżą przedsiębiorstwa.
 • Pożyczka Inwestycyjno-obrotowa przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz do 20% finansowania w kapitał obrotowy: towary, surowce i materiały

Dostępne kwoty pożyczek:

 • Pożyczka rozwojowa: od  50 000 PLN do 1 000 000 PLN
 • Pożyczka obrotowa: od 50 000 PLN do 200 000 PLN
 • Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN

Okresy spłaty udzielanych pożyczek:

 • Pożyczka rozwojowa do 84 miesięcy.  Możliwość udzielenia karencji do 6 miesięcy na spłatę kapitału
 • Pożyczka obrotowa do 36 miesięcy. Możliwość udzielenia karencji do 3 miesięcy na spłatę kapitału
 • Pożyczka Inwestycyjno-obrotowa do 84 miesięcy .
 • Możliwość udzielenia karencji do 6 miesięcy na spłatę kapitału

Oprocentowanie udzielanych pożyczek:

 • Stałe oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1,6%
 • Prowizja Funduszu za udzielenie wynosi 0,6%
 • Prowizja pośrednika uzależniona jest od skomplikowania oraz ilości przygotowanych dokumentów

Zabezpieczenie pożyczki:

Weksel In blanco plus  co najmniej jedno z poniższych opcji:

 • Przewłaszczenie na ruchomościach wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Wpis na hipotekę wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Poręczenie dodatkowych osób prawnych lub fizycznych

Ograniczenia w finansowaniu:

 • Środki pochodzące z programu unijnego nie mogą się nakładać  finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Jedna firma może skorzystać z kilku pożyczek lecz nie więcej niż do kwoty:
 •  1 000 000 PLN w przypadku pożyczki rozwojowej,
 • 200 000 PLN w przypadku pożyczki obrotowej
 • 1 000 000 PLN w przypadku pożyczki inwestycyjno-obrotowej
 • Finansowanie samochodów osobowych dla firmy jest w kwocie max 100 000 PLN
 • Brak możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, które nie mogą skorzystać z pomocy de mini mis

Informacje o wypłacie oraz udokumentowaniu inwestycji:

 • Maksymalny termin na wypłatę środków to 90 dni liczony od dnia podpisania umowy kredytowej
 • Maksymalny termin na rozliczenie z wydatkowania środków w formie faktur lub dokumentów równoznacznych  to:
 • 180 dni liczone od momentu wypłacenia środków dla pożyczki rozwojowej oraz inwestycyjno-obrotowej
 • 90 dni liczone od momentu wypłacenia środków dla pożyczki obrotowej

Aby uzyskać więcej informacji  skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków pożyczki skierowanej dla przedsiębiorców z województwa śląskiego oraz przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o środki finansowe dla Twojej firmy.

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu