Przedsiębiorcze Lubuskie Pożyczki Unijne

Przedsiębiorcze Lubuskie to finansowanie udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Pożyczka Unijna z niskim, stałym oprocentowaniem w skali roku! Kwota maksymalna Pożyczki Unijnej to nawet do 2 mln złotych!

NABÓR ZAKOŃCZONY. Zapisz się do naszego NEWSLETTERA, aby być na bieżąco!

DLA KOGO

Z pożyczki unijnej mogą skorzystać Mikro i Małe przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego.

Preferowane  przedsiębiorstwa, które są w fazie start up (do 24 miesięcy  prowadzenia działalności) lub zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

PRZEZNACZENIE

 • cele związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz produkcyjnych,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • wprowadzanie nowych ulepszonych usług i produktów
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • na towary lub surowce (kapitał obrotowy) do 50% kwoty pożyczki.

KWOTY POŻYCZKI

Możliwe kwoty finansowania w ramach pożyczki wynoszą do 2 000 000 PLN
Możliwe również finansowanie 100% nakładów przeznaczonych na realizację inwestycji.

Oprocentowanie pożyczki
Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi:

 • 0,1 – 0,5% dla przedsiębiorstw w fazie start up lub dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy
 • 1,15% dla pozostałych przedsiębiorstw
 • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
 • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

ZABEZPIECZENIE

Weksel własny In blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej z dochodami
 • Przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej- również będące przedmiotem inwestycji
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka unijna udzielana jest na okres do 60 miesięcy.
 • Jest możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału- do 6 miesięcy.

ROZLICZENIE

Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach pożyczki musi zostać należycie udokumentowane (fakturami lub dokumentami równoważnymi) do 180 dni od jej uruchomienia. Wydatkowanie środków w formie gotówkowej możliwe jest do 15 000 PLN.

OGRANICZENIA

 • Środki uzyskane w ramach pożyczki unijnej nie mogą nakładać się z innymi programami unijnymi.
 • Jedno przedsiębiorstwo otrzymać może maksymalnie dwie pożyczki- przy czym maksymalna kwota przypadająca na jednego Pożyczkobiorcę nie może przekroczyć 400 000 PLN.
 • Finansowanie zakupu samochodów osobowych ze środków pożyczki unijnej może wynosić maksymalnie 100 000,00 PLN.
 • Środków uzyskanych w ramach pożyczki unijnej nie można przeznaczyć na refinansowanie kredytów, rat leasingowych, refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Wykluczone jest również finansowanie szkoleń oraz wypłat dla pracowników.
 • Finansowanie działalności rentierskiej oraz deweloperskiej- finansowanie lokali pod najem długoterminowy

 

Chcesz dowiedzieć się czy Ty możesz skorzystać z pożyczki unijnej? Skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków pożyczki unijnej.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu