Pożyczka unijna wsparcie dla Mazowsza

Do kogo skierowana jest pożyczka unijna?
Z pożyczki unijnej mogą skorzystać Średnie, Małe i Mikro Przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w województwie mazowieckim.

Na co udzielana jest pozycja unijna?
Pożyczka udzielana jest na zakup narzędzi, maszyn, samochodów, zakup oprogramowania, remont lub rozbudowę infrastruktury, rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa
Możliwy jest również skup surowców i towarów do przedsiębiorstwa.

Kwota pożyczki
Możliwa kwota do uzyskania to od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł

Okres kredytowania
Pożyczka udzielana jest do 60 miesięcy, w tym możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Koszty pożyczki

  • Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,84% (z pomocą de minimis) oprocentowani stale w całym okresie kredytowania
  • W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis oprocentowanie od 2,84% w skali roku na warunkach rynkowych
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu:
• Wykluczone jest refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych,
• Refinansowanie pożyczek, leasingów, kredytów, spłata zobowiązań publiczno-prawnych
• Finansowanie bieżącej działalności firmy- np. wypłat dla pracowników, opłaty czynszu, opłaty eksploatacyjne
• Działalność deweloperska (budowa nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż)
• Działalność rentierska (najem długoterminowy nieruchomości mieszkalnych oraz lokali użytkowych)

Najczęstsze zabezpieczenia:
Weksel własny In blanco właściciela firmy oraz jedno z poniższych firm zabezpieczenia:
Poręczenia osób fizycznych i prawnych,
Przewłaszczenie ruchomości (samochody, maszyny) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
Hipoteka na nieruchomości wraz z cesja z polisy ubezpieczeniowej

Udokumentowanie inwestycji:
Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać udokumentowane (dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny fakturze- na przykład umowa kupna sprzedaży), w terminie do 90 dni da daty jej całkowitej wypłaty. Na wniosek Pożyczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu o kolejne 90 dni.

O projekcie:
Projekt: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni role Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym wkładu z Unii Europejskiej 225,74mln zł.
Wkład własny Pośredników Finansowych (Funduszy) – minimum 56,43 mln zł.
Celem projektu jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechniania i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań, w tym w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.

Poszukujesz finansowania na inwestycje do firmy? Skontaktuj się z doradcą Fintaxis Finanse.
Zweryfikujemy możliwości, przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pożyczki oraz pomożemy rozliczyć Ci w rozliczeniu środków.
KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu