Pożyczka unijna – “Wsparcie dla Mazowsza”

Pożyczka unijna “Wsparcie dla Mazowsza” udzielana jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą swoje firmy na terenie województwa mazowieckiego.

DLA KOGO

Z pożyczki unijnej mogą skorzystać Średnie, Małe i Mikro Przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w województwie mazowieckim.

PRZEZNACZENIE

 • na zakup narzędzi,
 • maszyn,
 • samochodów,
 • zakup oprogramowania,
 • remont lub rozbudowę infrastruktury,
 • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 • skup surowców i towarów do przedsiębiorstwa.

KWOTA POŻYCZKI

Możliwa kwota do uzyskania to od 10 000,00 zł do 500 000,00 PLN

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka udzielana jest do 60 miesięcy
 • w tym możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

 • Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,21% (z pomocą de minimis) oprocentowani stale w całym okresie kredytowania
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis oprocentowanie od 2,21% w skali roku na warunkach rynkowych
 • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
 • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

OGRANICZENIA FINANSOWANIA

• Wykluczone jest refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych,
• Refinansowanie pożyczek, leasingów, kredytów, spłata zobowiązań publiczno-prawnych
• Finansowanie bieżącej działalności firmy- np. wypłat dla pracowników, opłaty czynszu, opłaty eksploatacyjne
• Działalność deweloperska (budowa nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż)
• Działalność rentierska (najem długoterminowy nieruchomości mieszkalnych oraz lokali użytkowych)

ZABEZPIECZENIA

Weksel własny In blanco właściciela firmy oraz jedno z poniższych firm zabezpieczenia:
Poręczenia osób fizycznych i prawnych,
Przewłaszczenie ruchomości (samochody, maszyny) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
Hipoteka na nieruchomości wraz z cesja z polisy ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać udokumentowane (dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny fakturze- na przykład umowa kupna sprzedaży), w terminie do 90 dni da daty jej całkowitej wypłaty. Na wniosek Pożyczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu o kolejne 90 dni.

O PROJEKCIE

Projekt: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni role Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym wkładu z Unii Europejskiej 225,74mln zł.
Wkład własny Pośredników Finansowych (Funduszy) – minimum 56,43 mln zł.
Celem projektu jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechniania i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań, w tym w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.

 

Poszukujesz finansowania na inwestycje do firmy? Skontaktuj się z doradcą Fintaxis Finanse.

Zweryfikujemy możliwości, przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pożyczki oraz pomożemy rozliczyć Ci w rozliczeniu środków.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu