Pożyczka Unijna – Oproc. 0%!

Pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego na korzystnych warunkach finansowych z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP.

Kwota pożyczki:

  • do 1.000.000 zł

Okres spłaty pożyczki: 

  • do 60 miesięcy

Okres karencji:

  • do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Oprocentowanie pożyczki:

  • od 0% stałe w skali roku 

Cel finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
  • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).

Dla kogo pożyczka:

  •  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie świętokrzyskim.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights