Pożyczka rozwojowa do 1,5 MLN zł – Oproc. od 1,7%!

Przedsiębiorstwa województwa łódzkiego mają teraz szansę na wsparcie finansowe dzięki nowej inicjatywie, która oferuje pożyczki o atrakcyjnych warunkach. Ta innowacyjna oferta kredytowa ma na celu stymulowanie rozwoju biznesu oraz wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

 • Kwota Pożyczki: do 1.500.000 zł, co zapewnia znaczący zastrzyk kapitału dla różnorodnych potrzeb biznesowych.
 • Długi Okres Spłaty: nawet do 120 miesięcy, podczas gdy dla finansowania kapitału obrotowego okres ten wynosi do 36 miesięcy.
 • Okres Karencji: do 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do 12 miesięcy przy korzystaniu z preferencyjnych warunków finansowania.
 • Oprocentowanie: stałe 1,704% w skali roku!

Grupa Docelowa:

Grupa docelowa to mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie łódzkim.

Cel Finansowania:

Pożyczki mają służyć wsparciu przedsiębiorstw poprzez finansowanie różnorodnych celów, takich jak:

 • Inwestycje zalążkowe i na rozruch.
 • Rozszerzenie działalności.
 • Wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
 • Realizacja nowych projektów oraz wejście na nowe rynki lub wprowadzenie nowych rozwiązań.

Wsparcie obejmuje inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zwiększenie kapitału obrotowego, które muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Preferencje:

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z preferencyjnych warunków finansowania, jeśli spełniają określone kryteria, takie jak posiadanie siedziby na obszarach wiejskich lub obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego.

Zabezpieczenie Pożyczki:

Możliwe formy zabezpieczenia pożyczki obejmują:

 • weksel in blanco,
 • poręczenia osób trzecich,
 • hipoteka,
 • zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Nowa inicjatywa finansowa otwiera przed przedsiębiorstwami województwa łódzkiego szereg możliwości rozwoju, umożliwiając im realizację ambitnych projektów oraz wzmacnianie swojej pozycji na rynku. Przedsiębiorcy zainteresowani tą ofertą mogą skontaktować się z odpowiednim podmiotem finansującym w celu uzyskania dalszych informacji oraz składania wniosków.

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną, Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły pożyczki, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 164 78 16

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights