Pożyczka rozwojowa do 1 MLN zł – Oproc. 2%!

Pożyczka rozwojowa dla firm to forma finansowania, która jest udzielana przedsiębiorstwom w celu wsparcia ich rozwoju, inwestycji lub rozbudowy. Jest to rodzaj kredytu, który ma na celu umożliwienie firmie rozwinięcia działalności, zrealizowania projektów inwestycyjnych, zakupu nowego sprzętu lub nieruchomości, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań czy też zwiększenia kapitału obrotowego.

Planowany nabór 02.2024 rok!

Pożyczki te są dedykowane innowacyjnym przedsięwzięciom, które mają na celu podniesienie atrakcyjności regionu dla turystów, jednocześnie dbając o zrównoważony rozwój i korzyści dla społeczności lokalnych. Oferują one szereg możliwości finansowania, obejmującą inwestycje w infrastrukturę turystyczną, promocję regionu, podnoszenie standardów usług czy nawet rozwijanie dziedzictwa kulturowego.

KWOTA POŻYCZKI: do 1 mln zł

OKRES SPŁATY: do 84 miesięcy

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI ROZWOJOWEJ: stałe od 2% w skali roku!

KARENCJA: do 6 miesięcy od uruchomienia pożyczki

Cel finansowania:

 • Wsparcie dla Rozwoju Turystyki: Pożyczka unijna ma na celu wspieranie inwestycji związanych z rozwojem sektora turystycznego.
 • Zrównoważony Rozwój: Pożyczka wspiera projekty, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój turystyki, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz integrację społeczności lokalnych.
 • Podniesienie Standardów Usług: Działania finansowane z pożyczki mają na celu podniesienie standardów świadczonych usług turystycznych, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności regionu.
 • I inne ewentualnie weryfikowane.

Pozyczka rozwojowa może być dla firmy ważnym narzędziem umożliwiającym jej rozwój i zdobycie środków na inwestycje, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, generowania większych przychodów czy też wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednak przed zdecydowaniem się na taki kredyt, przedsiębiorstwo powinno dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe, możliwości spłaty oraz warunki oferowane przez instytucję finansującą.

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Nie trać czasu! Skorzystaj teraz z okazji i skontaktuj się z naszym zespołem Ekspertów z Fintaxis Finanse. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w błyskawicznym i bezpiecznym procesie weryfikacji, aby sprawdzić, czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnych środków.

Umów się na bezpłatną konsultację! 

Tel.  +48 22 164 78 16

 

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights