UNIJNA Pożyczka rewitalizacyjna – woj. Śląskie

Pożyczka Unijna ma na celu rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej oraz inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną. Takie finansowanie można przeznaczyć, również dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki, związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
 • przedsiębiorcy;
 • instytucje kultury;
 • Lokalne Grupy Działania;
 • porozumienia ww. podmiotów;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).

Okres spłaty:

 • do 20 lat

Kwota pożyczki:

 • do 50 MLN

Oprocentowanie pożyczki Unijnej:

 • stałe w skali roku 0%

Cel finansowania:

Projekty ujęte lub wynikające wprost z Programu Rewitalizacji mające na celu:

a) przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,

b) odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,

c) odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług w tym:

 • rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej
 • inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego,
 • inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Nasi tani udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków użytkowania.

Zadzwoń!  ☎️ + 22 164 78 16

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu