Pożyczka obrotowa do 300 000 zł – Oproc. 1.4%

Pożyczka z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach z siedzibą na obszarze województwa mazowieckiego oraz tych prowadzących działalność gospodarczą w formie oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa w tym regionie, prezentujemy specjalną ofertę pożyczkową. Oferta jest skierowana dla firm z zapotrzebowaniem na środki obrotowe.

Przeznaczenie pożyczki:

– wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności,
 • bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe itp.

Dla kogo pożyczka? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowackiego.

Kwota pożyczki: do 300 000 złotych!

Okres spłaty: do 36 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki: 1.4%

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO lub PI,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).

 

Nie zwlekaj dłużej! Skontaktuj się z naszymi Ekspertami z Fintaxis Finanse, a pomożemy Ci w szybki i bezpieczny sposób zweryfikować możliwość pozyskania preferencyjnych środków dla Twojej firmy. Twój komfort finansowy jest naszym priorytetem. 

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Tel.  +48 22 164 78 16

 

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights