Pożyczka obrotowa do 120 000 zł – Oproc. 6,68%!

Pożyczki obrotowe mają na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego poprzez udzielanie pożyczek obrotowych. Maksymalna kwota pożyczki i okres spłaty zostały dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w woj. Lubuskim.

Maksymalna Kwota Pożyczki: do 120.000 PLN

Okres Spłaty: do 36 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki).

Oprocentowanie:

 • Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 6,68 % w skali roku
 • Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 9,68 % w skali roku

Przeznaczenia Pożyczki:

 • Zakup Towarów:
  • Finansowanie zakupu towarów, umożliwiając utrzymanie płynności w procesie handlowym.
 • Zakup Surowców, Półproduktów i Materiałów:
  • Środki pożyczki mogą być przeznaczone na zakup surowców, półproduktów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.
 • Wsparcie dla Cyklu Produkcyjnego:
  • Pożyczka służy wsparciu cyklu produkcyjnego poprzez finansowanie zakupu niezbędnych elementów do produkcji.
 • Zapewnienie Płynności Finansowej:
  • Cel pożyczki obejmuje zapewnienie płynności finansowej, umożliwiającej bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Optymalizacja Zarządzania Zapasami:
  • Wykorzystanie środków na zoptymalizowanie zarządzania zapasami poprzez strategiczny zakup towarów i materiałów.
 • Dopasowanie do Bieżących Potrzeb Handlowych:
  • Dostosowanie przedsiębiorstwa do bieżących potrzeb handlowych poprzez elastyczne finansowanie zakupów.

Przeznaczenie pożyczki na cele obrotowe umożliwia elastyczne dostosowanie się przedsiębiorstwa do dynamicznych warunków rynkowych i utrzymanie płynności finansowej w procesie działalności gospodarczej.

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in Blanco z Deklaracją Wekslową
 • Poręczenie Wekslowe przez Osoby Trzecie
 • Hipoteka z Cesją Praw z Polisy Ubezpieczeniowej Nieruchomości
 • Zastaw Rejestrowy na Rzeczy Ruchomej z Cesją Praw z Polisy Ubezpieczeniowej
 • Przewłaszczenie Środków Trwałych z Cesją Praw z Polisy Ubezpieczeniowej
 • Blokada Środków na Rachunku Bankowym / Lokacie Terminowej
 • Oświadczenie w Formie Aktu Notarialnego o Poddaniu się Egzekucji

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły kredytu, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816 

 KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights