Pożyczka na zakup Nieruchomości Komercyjnej


Pożyczka na zakup nieruchomości komercyjnej to nowe finansowanie ze środków Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Pożyczki pochodzą z programy JEREMIE, czyli ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego  tj. ze środków pochodzących ze zwrotów od MŚP, przekazanych dolnośląskiemu Organizatorowi  przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

 W ramach pożyczki dopuszcza się możliwość finansowania zakupu nieruchomości w następującym zakresie:

 • nieruchomość będzie przeznaczona w całości i wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: produkcji, usług lub działalności handlowej,
 • finansowana nieruchomość będzie ściśle powiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych jest możliwe o ile głównym przedmiotem nabycia jest budynek lub lokal, a grunt pełni funkcję służebną w stosunku do tej nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu.

Rodzaje nieruchomości finansowanych z pożyczki:

 • zakup  budynków lub lokali komercyjnych
 • zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Dostępne kwoty pożyczki:

 • Możliwe jest uzyskanie pożyczki na zakup nieruchomości do kwoty 500 000 PLN

Okres spłaty pożyczki:

 • Możliwy jest okres spłaty nawet do 5 lat

Oprocentowanie pożyczki na zakup nieruchomości komercyjnej

 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1,85% w skali roku – dla firm powyżej 24 m-ca prowadzonej dział. gosp.
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2,85% w skali roku – dla START UP-ów
 • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
 • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

Nie jest możliwe finansowanie zakupu nieruchomości w następującym zakresie:

 • nieruchomości mieszkaniowych,
 • zakup nieruchomości gruntowych powyżej kwoty stanowiącej 10% kwoty pożyczki,
 • komercyjnych w których część stanowi nieruchomość mieszkaniowa,
 • przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 • przeznaczonych na wynajem, zarówno długo jak i krótkoterminowy.

Zakup nieruchomości wymaga przedstawienia przez Wnioskodawcę oceny zasadności tej inwestycji pod kątem:

 • opłacalności ekonomicznej w odniesieniu do rodzaju, charakteru i skali prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ograniczonych możliwości alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb lokalowych przedsiębiorcy.

Zabezpieczenia pożyczki na zakup nieruchomości:

 • Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej,
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń  losowych odnawialna przez cały okres trwania umowy,
 • Weksel in blanco,
 • Inne np. w razie braku zdolności.

Najważniejsze dokumenty w celu ubiegania się o pożyczkę:

 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi,
 • dane rejestrowe firmy i dane osobowe
 • wyniki finansowe za okres 2017, 2018, 2019
 • dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości
 • prognozy finansowe na cały okres finansowania

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji  skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania oraz przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o środki na zakup nieruchomości komercyjnej.

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu