Pożyczka na START – oprocentowanie od 0,68%!

Pożyczka na START to rodzaj kredytu dla osób, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą. Kredyt może być wykorzystany na wiele celów, takich jak na przykład zakup nowego sprzętu, rozszerzenie oferty produktowej, zatrudnienie nowych pracowników czy szkolenia i kursy.

Finansowanie mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Kwota pożyczki na start:

 • Do 134 669,80 złotych,
 • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie finansowania:

 • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki:

 • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

 • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki:

 • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
 • poręczenie wekselowe.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów,
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Przed zaciągnięciem pożyczki na rozwinięcie firmy, ważne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej i biznesowej, a także ocena, czy taki kredyt jest potrzebny i opłacalny w kontekście planowanych inwestycji i działań. Należy również pamiętać, że pożyczka na rozwój firmy zwiększa zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa, dlatego należy dokładnie rozważyć, czy będzie się w stanie spłacić kredyt w ustalonym terminie.

 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights