Pożyczka na START- Oprocentowanie od 0,68%!

POŻYCZKA NA START to finansowanie, które jest udzielane osobom, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą lub stworzyć nowe stanowiska pracy. Taki kredyt może być wykorzystany na pokrycie kosztów związanych z założeniem firmy, takich jak zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi czy opłacenie pierwszych rachunków. Finansowanie mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Kwota pożyczki na start:

 • Do 134 669,80 złotych,
 • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie finansowania:

 • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki:

 • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

 • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki:

 • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
 • poręczenie wekselowe.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • zakup towarów w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów,
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Przed zaciągnięciem kredytu na tworzenie nowej firmy, ważne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej i biznesowej.

Należy również pamiętać, że kredyt zwiększa zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa, dlatego należy dokładnie rozważyć, czy będzie się w stanie spłacić kredyt w ustalonym terminie.

 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI. 

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights