Pożyczka NA START- oproc. stałe od 0,68%!

Kredyt na rozwój firmy to rodzaj finansowania, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w rozwój swojego biznesu, ale nie mają wystarczających środków finansowych na sfinansowanie planowanych działań. Kredyt taki może zostać wykorzystany na różne cele, takie jak np. zakup nowego sprzętu, maszyn, narzędzi, rozszerzenie oferty produktowej czy szkolenia.

Finansowanie mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Kwota pożyczki na start:

  • Do 134 669,80 złotych,
  • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie finansowania:

  • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki:

  • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

  • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki:

  • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
  • poręczenie wekselowe.

Przed zaciągnięciem kredytu na rozwój firmy, ważne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej i biznesowej, a także ocena, czy taki kredyt jest potrzebny i opłacalny w kontekście planowanych inwestycji i działań. Należy również pamiętać, że kredyt zwiększa zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa, dlatego należy dokładnie rozważyć te decyzję.

 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights