Pożyczka NA START- oproc. od 0,68%!

Pożyczka na start to rodzaj kredytu, który jest udzielany dla osób bezrobotnych, studentów, absolwentów oraz dla opiekuna osób niepełnosprawnych. Jest to pożyczka, którą możesz wykorzystać na rozpoczęcie działalności, tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia, zakup sprzętu, narzędzi, urządzeń lub zakupu materiałów do produkcji. Finansowanie mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Kwota pożyczki na start:

 • Do 134 669,80 złotych,
 • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie finansowania:

 • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki:

 • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

 • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki:

 • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
 • poręczenie wekselowe.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów,
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Pożyczka na start może być bardzo pomocna dla początkujących przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak przed zaciągnięciem takiej pożyczki, należy dokładnie przeanalizować warunki oraz swoją sytuację finansową i biznesową, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia i problemy z jej spłatą.

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI. 

Masz pytania związane z pożyczką? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights