Pożyczka na pierwszy biznes do 140 000 zł – Oproc. 0,58%!

Pożyczka na pierwszy biznes, realizowana na terenie Regionu, obejmuje województwa dolnośląskie i lubuskie, oraz Makroregion obejmujący województwa dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Celem programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, stanowiąc istotne elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz promowania zatrudnienia.

Kto może uzyskać pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

Program kieruje się w stronę różnych grup społecznych, umożliwiając im zdobycie środków na założenie własnej firmy. Oto kto może ubiegać się o pożyczkę:

 1. Absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych: do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego.
 2. Studenci ostatniego roku studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.
 3. Osoby bezrobotne: zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które nie są zatrudnione ani nie wykonują innej pracy zarobkowej.
 4. Opiekunowie osób niepełnosprawnych: członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Program ustala jasne warunki udzielenia pożyczki, obejmujące:

 1. Wartość pożyczki: maksymalna kwota 140 115,20 zł.
 2. Okres spłaty: Do 84 miesięcy.
 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych: Do 12 miesięcy.
 4. Stałe oprocentowanie: 0,58% dla opiekunów osób niepełnosprawnych i innych przypadków specjalnych, 1,45% dla pozostałych uprawnionych.
 5. Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie.
 6. Udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia: Do 100% jego wartości.

Co można sfinansować za pomocą pożyczki na założenie działalności gospodarczej?

Środki pożyczki mogą być przeznaczone na:

 1. Środki trwałe: Niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności.
 2. Towary podlegające sprzedaży: W ramach prowadzonej działalności.
 3. Szkolenia i kursy: Podnoszące kwalifikacje przedsiębiorcy.
 4. Koszty stałe: Związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia, np. czynsz za wynajem lokalu.
 5. Środek transportu: Z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

Wykluczenia finansowania w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Nie można finansować:

 1. Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego.
 2. Działalności w branży erotycznej.
 3. Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny.
 4. Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy.
 5. Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Ograniczenia i obowiązki pożyczkobiorcy

Wnioskodawca musi spełnić pewne warunki, m.in.:

 1. Nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać innej pracy zarobkowej.
 2. Musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 3. W okresie ostatnich 12 miesięcy nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.
 4. Nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel.
 5. Nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Kto może uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka ta jest dostępna dla:

 1. Podmiotów, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół.

Nie trać czasu! Skorzystaj teraz z okazji i skontaktuj się z naszym zespołem Ekspertów z Fintaxis Finanse. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w błyskawicznym i bezpiecznym procesie weryfikacji, aby sprawdzić, czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnych środków.

Umów się na bezpłatną konsultację! 

Tel.  +48 22 164 78 16

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights