Pożyczka na pierwszy biznes do 140 000 zł – Oproc. 0,58%!

Pożyczka na pierwszy biznes stanowi istotne narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Poprzez elastyczne warunki pożyczki i zróżnicowane grupy beneficjentów, program stara się skutecznie przeciwdziałać bezrobociu i promować aktywność zawodową w różnych sferach społeczeństwa. Oferując finansowe wsparcie na różne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, program wpisuje się w szersze cele rozwoju gospodarczego i społecznego.

Kto może uzyskać pożyczkę?

Program adresowany jest do różnych grup społecznych, obejmując:

 1. Absolwentów szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych: Osoby te mogą ubiegać się o pożyczkę do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.
 2. Studenci ostatniego roku studiów: Studenci pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich.
 3. Osoby bezrobotne: Zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które nie są zatrudnione ani nie wykonują innej pracy zarobkowej.
 4. Opiekunowie osób niepełnosprawnych: Członkowie rodziny opiekujący się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Program oferuje korzystne warunki finansowe dla przedsiębiorców, umożliwiając:

 • Wartość pożyczki do 140 115,20 zł
 • Okres spłaty do 84 miesięcy.
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania dla różnych grup beneficjentów.
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Co można sfinansować?

Środki pożyczki mogą być przeznaczone na:

 • Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności.
 • Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności.
 • Szkolenia i kursy.
 • Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia.
 • Środek transportu (z wyłączeniem transportu drogowego towarów).

Wykluczenia finansowania

W ramach programu wyłączone są finansowania takie jak:

 • Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego.
 • Działalność w branży erotycznej.
 • Zakup od bliskich członków rodziny.
 • Koszty osobowe, takie jak ZUS i wynagrodzenia pracowników.

Ograniczenia i obowiązki pożyczkobiorcy

Wnioskodawcy muszą spełnić określone warunki, takie jak:

 • Niezatrudnienie na umowę o pracę ani nieprowadzenie innej pracy zarobkowej.
 • Rejestracja jako osoba bezrobotna lub status opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Brak prowadzenia innej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Brak otrzymania wsparcia z innych środków publicznych na ten sam cel.
 • Nie przekroczenie wieku emerytalnego.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Program oferuje również wsparcie dla utworzenia nowych miejsc pracy. Warunki pożyczki są dostosowane do tej kategorii, a beneficjenci mogą zatrudniać osoby bezrobotne, opiekunów osób niepełnosprawnych czy poszukujących pracy absolwentów.

 

Nie trać czasu! Skorzystaj teraz z okazji i skontaktuj się z naszym zespołem Ekspertów z Fintaxis Finanse. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w błyskawicznym i bezpiecznym procesie weryfikacji, aby sprawdzić, czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnych środków.

Umów się na bezpłatną konsultację! 

Tel.  +48 22 164 78 16

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights