Pożyczka Inwestycyjna do 3 MLN zł – Oproc. 2,84%!

Pożyczka inwestycyjna Mazowsze Jeremie 2 jest pożyczką finansowaną ze środków unijnych i jest skierowana do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających firmę na terenie województwa mazowieckiego.

Planowany nabór czerwiec/ lipiec 2024!

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,

Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem),

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP

Możliwość finansowaniem zakupu surowców i towarów pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

KWOTA POŻYCZKI

 • do 1 500 000,00 zł

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • Od 2,84% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis- oprocentowanie ustalane jest po przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego
 • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
 • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

OKRES SPŁATY

Pożyczka jest udzielana na okres do 72 miesięcy.
Karencja na spłatę kapitału możliwa do 12 lub 24 miesięcy.

ZABEZPIECZENIA

 • Weksel własny in blanco oraz poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości, środków trwałych wraz z cesja praw polisy

WYKLUCZENIA

• Finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej,
• Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu alkoholu, broni, amunicji, tytoniu, środków odurzających,
• Refinansowanie kredytów, poniesionych inwestycji, pożyczek,
• Refinansowanie zobowiązań publiczno prawnych, zaległości w ZUS, US,
• Refinansowanie rat leasingowych,
• Wypłaty dla pracowników, opłat eksploatacyjne, czynsz,
• Zakup nieruchomości mieszkalnej, nieruchomości przeznaczonej na najem
• Zakup towarów i usług od podmiotów powiązanych z Pożyczkobiorca
• Środki pożyczki nie mogą nałożyć się z finansowaniem uzyskanym z innych funduszy, programów i instrumentów UE,

OGRANICZENIA

• Zakup samochodów osobowych może być sfinansowany z kredytu do kwoty 100 000 zł,
• Finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z finansowania z pomocy de minimis mogą uzyskać pożyczkę z oprocentowaniem od 1,84% w skali roku, na warunkach rynkowych

WARUNKI DODATKOWE

Wydatkowanie środków musi być udokumentowane- fakturami lub dokumentami równoważnymi zgodnie z tym, na co zostały przyznane, w terminie do 90 dni (ze względu na charakter inwestycji termin może wynosić maksymalnie 180 dni).
Celem programu Jeremie Mazowsze 2 jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażana, wprowadzenia i upowszechnienia na rynek nowych rozwiązań oraz rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa Mazowieckiego.

 

Szukasz finansowania na preferencyjnych warunkach? Skontaktuj się z Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights