Pożyczka Inwestycyjna do 1 MLN zł – Oproc. stałe 2,8% w skali roku!

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) istotne są dostępne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki na inwestycje. Przedstawiamy podstawowe parametry i wymogi związane z tym rodzajem wsparcia finansowego dla sektora MŚP w województwie Opolskim. Planowany termin naboru II kwartał 2024 roku.

Podstawowe Parametry Pożyczki:

 1. Wartość Pożyczki: Do 1 000 000 zł
 2. Oprocentowanie: stałe 2,8% w skali roku!
 3. Okres Spłaty: Do 60 miesięcy od uruchomienia, z możliwością karencji do 6 miesięcy.
 4. Warunki Udzielenia: Uzależnione od spełnienia warunków programu i oceny ryzyka.

Wymogi dotyczące Inwestycji Końcowych

 • Elementy Inwestycji: Pożyczka jest przeznaczona na elementy Inwestycji Końcowej, które jeszcze nie zostały ukończone.
 • Zrównoważony rozwój: W ramach Inwestycji Końcowych stosowane są rozwiązania sprzyjające obiegowi cyrkularnemu oraz adaptacji do zmiany klimatu.
 • Ochrona środowiska: Realizowane przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH, nie wywierając negatywnego wpływu na środowisko.
 • Dokumentacja aplikacyjna: Wnioskodawca musi przedstawić dokumentację zgodną z typem projektu, umożliwiającą ocenę zgodności celu Inwestycji Końcowej.

Zasady udzielania i udokumentowania Pożyczki Inwestycyjnej

 • Nieuzależnianie pożyczki: Udzielenie pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia dodatkowych umów finansowych.
 • Wydatkowanie środków: Środki pożyczki muszą być należycie udokumentowane w terminie 90 dni od wypłaty.
 • Potwierdzenie wydatków: Wydatki muszą być potwierdzone oryginalną fakturą lub dokumentem księgowym.
 • Wkład własny: Pożyczkobiorca musi przedstawić informacje na temat swojego wkładu własnego do Inwestycji.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę działalności oraz wzrost zasięgu oferty.
 • Wdrożenia rozwiązań cyfrowych w MŚP.

Informacje dodatkowe:

 • Obszar wsparcia: Wsparcie musi być zrealizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego.
 • Typy projektów: Pożyczka może finansować inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, rozwój MŚP oraz wdrożenia rozwiązań cyfrowych.
 • Zmiana zakresu inwestycji: W przypadku zmiany zakresu inwestycji, Pożyczkobiorca musi złożyć stosowny wniosek o akceptację zmiany.
 • Finansowanie wydatków: Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach inwestycji, z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej.
 • Opodatkowanie: Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, z uwzględnieniem podatku VAT.
 • Dopuszczalność podatku VAT: Finansowanie podatku VAT może być ograniczone zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Ograniczenia w wydatkach pożyczki:

 1. Wyłączenia z wsparcia EFRR: Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EFRR.
 2. Przeniesienie produkcji: Wydatki wspierające przeniesienie produkcji, o którym mowa w art. 66 Rozporządzenia Ogólnego, są wyłączone.
 3. Spłata odsetek: Nie można przeznaczyć środków na spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego.
 4. Prefinansowanie wydatków z dofinansowania: Nie wolno użyć pożyczki do prefinansowania wydatków, na które Pożyczkobiorca otrzymał już dofinansowanie w formie dotacji.
 5. Refinansowanie istniejących zobowiązań: Nie można refinansować pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Pożyczkobiorca.
 6. Finansowanie aktywów finansowych: Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na zakup aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału.
 7. Finansowanie zakupu nieruchomości dla obrotu lub inwestycji: Nie można użyć pożyczki do finansowania zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału.

Dodatkowe ograniczenia:

 • Nie można dopuścić do podwójnego finansowania, czyli sfinansowania ponoszonych wydatków ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
 • Zakup nieruchomości gruntowych może być sfinansowany z pożyczki na określonych zasadach.

 

Nie trać czasu! Skorzystaj teraz z okazji i skontaktuj się z naszym zespołem Ekspertów z Fintaxis Finanse. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w błyskawicznym i bezpiecznym procesie weryfikacji, aby sprawdzić, czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnych środków.

Umów się na bezpłatną konsultację! 

Tel.  +48 22 164 78 16

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights