Pożyczka rozwojowa do 500 000 zł – Oproc. 3,8%!

W ramach pożyczki Unijnej do 500 tysięcy złotych będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu.

Planowany nabór 2 kwartał 2024 rok.

Dla kogo pożyczka Unijna?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Z oddziałem/ siedzibą/ miejscem prowadzenia działalności w województwie mazowieckim.

Kwota maksymalna pożyczki: do 500 000 zł

 • finansowanie do 100% wydatków brutto przedsiębiorstwa

Okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy 

Oprocentowanie pożyczki Unijnej dla województwa mazowieckiego: stałe od 3,81% w skali roku

Okres karencji pożyczki z BGK: do 6 miesięcy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę Unijną w województwie Mazowieckim?

 • zakup maszyn / urządzeń
 • wyposażenie siedziby / miejsca działalności
 • zmodernizowanie / zakup lokalu
 • instalacje OZE
 • zakup licencji na oprogramowanie
 • sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup samochodów firmowych / pojazdów specjalistycznych

Cel finansowania z pożyczki Unijnej:

 • Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP
 • Finansowanie kapitału obrotowego

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Nasi Eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o pożyczkę Unijną.

Zadzwoń!  ☎️ +22 164 78 16

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights