Pożyczka na rozwój firmy oproc. od 3,8% – woj. Mazowieckie

W ramach pożyczki Unijnej do 500 tysięcy złotych będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu.

 

Dla kogo pożyczka Unijna?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Z oddziałem/ siedzibą/ miejscem prowadzenia działalności w województwie mazowieckim.

Kwota maksymalna pożyczki z BGK:

 • do 1 200 000 zł
 • finansowanie do 100% wydatków brutto przedsiębiorstwa

Okres spłaty pożyczki:

 • do 84 miesięcy (8 lat)

Oprocentowanie pożyczki Unijnej dla województwa mazowieckiego:

 • stałe od 3,81% w skali roku

Okres karencji pożyczki z BGK:

 • do 6 miesięcy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę Unijną w województwie Mazowieckim?

 • zakup maszyn / urządzeń
 • wyposażenie siedziby / miejsca działalności
 • zmodernizowanie / zakup lokalu
 • instalacje OZE
 • zakup licencji na oprogramowanie
 • sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup samochodów firmowych / pojazdów specjalistycznych

Cel finansowania z pożyczki Unijnej:

 • Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP
 • Finansowanie kapitału obrotowego

Zabezpieczenie pożyczki Unijnej:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie osób trzecich
 • hipoteka na nieruchomości
 • zastaw rejestrowy
 •  blokada środków na rachunku bankowym
 • poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • oraz inne zaakceptowane

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Nasi Eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o pożyczkę Unijną.

Zadzwoń!  ☎️ +22 164 78 16

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights