Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa – woj. pomorskie

Pożyczka udzielana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczka skierowana jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego.

NABÓR ZAKOŃCZONY. 

 

KWOTY POŻYCZEK

 • Mikro pożyczkado 100 000 PLN
 • Pożyczka Rozwojowado 300 000 PLN
 • Finansowanie udzielane jest do 100% brutto nakładów na realizowane przedsięwzięcie

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK:

 • Zakup sprzętu oraz maszyn i urządzeń
 • Inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
 • Przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstwa (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez modernizację, remont, przygotowanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, otwarcie nowego punktu itp.
 • Wprowadzanie innowacyjnych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa.
 • Inne cele indywidualnie weryfikowane.

FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO

 • do 50% kwoty Mikropożyczki,
 • do 40% Pożyczki Rozwojowej,

Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją danego przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES SPŁATY

 • Mikro Pożyczka lub Pożyczka Rozwojowa udzielana jest na okres do 84 m-cy.
 • Pożyczka Inwestycyjna udzielana jest na okres do 120 m-cy.
 • Karencji w spłacie kapitału może wynieść do 6 m-cy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • od 1,21% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikro przedsiębiorców
 • prowizja od uruchomienia pożyczki zależna jest od zakresu przygotowywanej dokumentacji

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki unijnej.

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

 • weksel własny in blanco przedsiębiorcy
 • oraz zamiennie poniższe:
  – poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  – przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.,
  – hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezp.,

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem, porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Osiągamy 100% skuteczność w uzyskaniu finansowania dla Klientów.

Zadzwoń!  ☎️ 22 164 78 16

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu