Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa – Aktywna Wielkopolska

AKTYWNA WIELKOPOLSKA to finansowanie udzielane w formie Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej w ramach projektu unijnego “JEREMIE 2″ realizowanego w latach 2014-2020 oraz pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla kogo przeznaczony jest ten rodzaj pożyczki:

 • Z pożyczki unijnej mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju, które realizują swoje inwestycje oraz przedsięwzięcia na terenie województwa Wielkopolskiego.

Możliwe kwoty pożyczki w ramach pożyczki unijnej w województwie wielkopolskim:

 • Pożyczka dla małych, mikro oraz średnich przedsiębiorstw – Mikropożyczka- kwota możliwa do uzyskania w ramach mikropożyczki- do 100 000 zł.
 • Pożyczka dla małych, mikro oraz średnich firm- Pożyczka Rozwojowa- kwota możliwa do uzyskania- od 100 000 zł do 500 000 zł
 • Możliwe jest również finansowanie 100% nakładów przeznaczonych na realizację inwestycji

Przeznaczenie finansowania mikropożyczki i pożyczki rozwojowej:

 • Pożyczkę unijną można przeznaczyć na cele inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz produkcyjnych, można z tych środków sfinansować rozszerzenie działalności, przeznaczyć je na zakup narzędzi, maszyn, urządzeń, pojazdów, które pozwolą  na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz podniesienie jego konkurencyjności.
 • W ramach pożyczki unijnej jest możliwość uzyskania kapitału obrotowego na zakup surowców produkcyjnych oraz towarów- przeznaczając na ten cel 50% kwoty uzyskanej pożyczki rozwojowej lub mikropożyczki.

Okres spłaty pożyczki:

 • Mikropożyczka – czyli pożyczka do kwoty 100 000 zł- udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
 • Pożyczka Rozwojowa- czyli pożyczka od 100 000 zł do 500 000 zł- udzielana jest na 84 miesiące.

Zarówno w przypadku Mikropożyczki, jak również Pożyczki Rozwojowej – istnieje możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału- do 6 miesięcy.

Koszty pożyczki:

 • 1,87% w skali roku- dla przedsiębiorstw działających na rynku poniżej 24 miesięcy (Start-up), dla firm zatrudniających poniżej 9 pracowników
 • 2,87% w skali roku- dla pozostałych firm
 • Prowizja za przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z jej uruchomieniem pobierana jest po uruchomieniu środków i zależy od stopnia trudności inwestycji.

Ograniczenia w finansowaniu w ramach kredytu unijnego: 

 • Finansowanie zakupów gruntów może stanowić do 10% wysokości przyznanych środków.
 • Zakup samochodu osobowego może zostać sfinansowany w ramach pożyczki unijnej do kwoty 100 000 zł.
 • Jedno przedsiębiorstwo otrzymać może dwie pożyczki.
 • Finansowanie w ramach pożyczki unijnej nie może nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, środków oraz programów unijnych.

PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ CELE INWESTYCYJNE, NA KTÓRE NIE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKI UNIJNEJ:

 • Refinansowanie zobowiązań – kredytów, rat leasingowych, pożyczek, refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych oraz spłaty zobowiązań publiczno-prawnych.
 • Przeznaczenie finansowania na kształcenie, szkolenia oraz wypłaty dla pracowników oraz innej bieżącej działalności firmy- np. opłata czynszu.
 • Finansowanie działalności rentierskiej (np. związanej z najmem długoterminowym) oraz deweloperskiej.
 • Wykluczeniem jest również finansowanie działalności związanych z produkcją alkoholu, tytoniu, wyrobów tytoniowych, substancji psychoaktywnych, treści pornograficznych, obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz firm działających w zakresie gier losowych oraz hazardowych.

Zabezpieczenie pożyczki:

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny In blanco oraz dodatkowo – poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych lub przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej- ruchomości: samochody, maszyny.

Alternatywnie: zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych.

Wypłata oraz rozliczenie pożyczki:

Wypłata całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.
Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach pożyczki musi zostać udokumentowane w formie faktur, umów cywilnoprawnych, potwierdzeń zapłaty, w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną skontaktuj się z Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły pożyczki, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami oraz pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności.

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu