Pożyczka Rozwojowa – Rozwój Wielkopolski

Pożyczka Rozwojowa to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim.

Cel Pożyczki Rozwojowej :

przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

DLA KOGO UNIJNA POŻYCZKA ROZWOJOWA?

 • Z pożyczki unijnej mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które realizują lub planują swoje inwestycje oraz przedsięwzięcia na terenie województwa Wielkopolskiego.

KWOTY POŻYCZKI UNIJNEJ

 • Pożyczka Rozwojowa – maksymalna kwota wynosi do 500 000 zł
 • Finansowanie do 100% nakładów przeznaczonych na realizację inwestycji.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI ROZWOJOWEJ

Zakup środków trwałych typu:

 • zakup narzędzi, maszyn, urządzeń,
 • zakup pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów
 • budowa, rozbudowa, modernizacja nieruchomości
 • inwestycje, które pozwolą  na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz podniesienie jego konkurencyjności,
 • cele inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz produkcyjnych

OKRES SPŁATY POŻYCZKI UNIJNEJ

 • Pożyczka Rozwojowa udzielana jest na 84 miesiące.

Zarówno w przypadku Mikropożyczki, jak również Pożyczki Rozwojowej – istnieje możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału – do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 

 • od 3,42%
 • Prowizja za przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z jej uruchomieniem pobierana jest po uruchomieniu środków i zależy od stopnia skomplikowania inwestycji.

OGRANICZENIA

 • Finansowanie zakupów gruntów może stanowić do 10% wysokości przyznanych środków.
 • Zakup samochodu osobowego może zostać sfinansowany w ramach pożyczki unijnej do kwoty 100 000 zł.
 • Jedno przedsiębiorstwo otrzymać może dwie pożyczki.
 • Finansowanie w ramach pożyczki unijnej nie może nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, środków oraz programów unijnych.

WYKLUCZENIA

 • Refinansowanie zobowiązań – kredytów, rat leasingowych, pożyczek, refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych oraz spłaty zobowiązań publiczno-prawnych.
 • Przeznaczenie finansowania na kształcenie, szkolenia oraz wypłaty dla pracowników oraz innej bieżącej działalności firmy- np. opłata czynszu.
 • Finansowanie działalności rentierskiej (np. związanej z najmem długoterminowym) oraz deweloperskiej.
 • Wykluczeniem jest również finansowanie działalności związanych z produkcją alkoholu, tytoniu, wyrobów tytoniowych, substancji psychoaktywnych, treści pornograficznych, obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz firm działających w zakresie gier losowych oraz hazardowych.

ZABEZPIECZENIE

 • Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny In blanco
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych lub przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej- ruchomości: samochody, maszyny.

Alternatywnie: zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych.

ROZLICZENIE

Wypłata całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.
Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach pożyczki musi zostać udokumentowane w formie faktur, umów cywilnoprawnych, potwierdzeń zapłaty, w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną? Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły pożyczki, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu