Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa – Aktywna Wielkopolska

AKTYWNA WIELKOPOLSKA to finansowanie udzielane w formie Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej w ramach projektu unijnego “JEREMIE 2″ realizowanego w latach 2014-2020 oraz pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

DLA KOGO

 • Z pożyczki unijnej mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju, które realizują swoje inwestycje oraz przedsięwzięcia na terenie województwa Wielkopolskiego.

KWOTY POŻYCZKI

 • Mikro Pożyczka – maksymalna kwota możliwa wynosi  do 100 000 zł.
 • Pożyczka Rozwojowa – maksymalna kwota wynosi do 500 000 zł
 • Duża Pożyczka Inwestycyjna – maksymalna kwota wynosi do 2 300 000 zł 
 • Finansowanie do 100% nakładów przeznaczonych na realizację inwestycji.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Zakup środków trwałych typu:

 • zakup narzędzi, maszyn, urządzeń,
 • zakup pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów
 • budowa, rozbudowa, modernizacja nieruchomości
 • inwestycje, które pozwolą  na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz podniesienie jego konkurencyjności,
 • cele inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz produkcyjnych
 • W ramach pożyczki unijnej jest możliwość uzyskania kapitału obrotowego na zakup surowców produkcyjnych oraz towarów- przeznaczając na ten cel 50% kwoty uzyskanej pożyczki rozwojowej lub mikropożyczki.

OKRES SPŁATY

 • Mikropożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
 • Pożyczka Rozwojowa udzielana jest na 84 miesiące.
 • Duża pożyczka inwestycyjna udzielana jest na 120 miesięcy.

Zarówno w przypadku Mikropożyczki, jak również Pożyczki Rozwojowej – istnieje możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału – do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

 • od 1,21% w skali roku
 • Prowizja za przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z jej uruchomieniem pobierana jest po uruchomieniu środków i zależy od stopnia skomplikowania inwestycji.

OGRANICZENIA

 • Finansowanie zakupów gruntów może stanowić do 10% wysokości przyznanych środków.
 • Zakup samochodu osobowego może zostać sfinansowany w ramach pożyczki unijnej do kwoty 100 000 zł.
 • Jedno przedsiębiorstwo otrzymać może dwie pożyczki.
 • Finansowanie w ramach pożyczki unijnej nie może nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, środków oraz programów unijnych.

WYKLUCZENIA

 • Refinansowanie zobowiązań – kredytów, rat leasingowych, pożyczek, refinansowanie poniesionych już nakładów inwestycyjnych oraz spłaty zobowiązań publiczno-prawnych.
 • Przeznaczenie finansowania na kształcenie, szkolenia oraz wypłaty dla pracowników oraz innej bieżącej działalności firmy- np. opłata czynszu.
 • Finansowanie działalności rentierskiej (np. związanej z najmem długoterminowym) oraz deweloperskiej.
 • Wykluczeniem jest również finansowanie działalności związanych z produkcją alkoholu, tytoniu, wyrobów tytoniowych, substancji psychoaktywnych, treści pornograficznych, obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz firm działających w zakresie gier losowych oraz hazardowych.

ZABEZPIECZENIE

 • Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny In blanco
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych lub przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej- ruchomości: samochody, maszyny.

Alternatywnie: zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych.

ROZLICZENIE

Wypłata całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.
Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach pożyczki musi zostać udokumentowane w formie faktur, umów cywilnoprawnych, potwierdzeń zapłaty, w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pożyczką unijną? Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły pożyczki, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu