Efektywne Opolskie – unijna pożyczka inwestycyjna

Program Jeremie opolskie

Pożyczka „Przedsiębiorcze opolskie” udzielana jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Program uruchomiony został na lata 2014-2020.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 • na zakup nowych urządzeń, sprzętów i maszyn aby wdrożyć na rynek ulepszone usługi i produkty,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez poszerzenie oferty produktów i usług oraz wzrost konkurencyjności na rynku,
 • z pożyczki finansowane są wszystkie nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia w wielkości brutto do: 100% dla start up-ów i 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.

KWOTA POŻYCZKI

Duża pożyczka Rozwojowa jest udzielana do 1 000 000 PLN

 • dla nowych firm (działających poniżej 24 miesięcy działalności) do 100% inwestycji brutto
 • dla pozostałych przedsiębiorstw do 95% inwestycji brutto (wymagane 5% wkładu własnego)

OKRES SPŁATY

 • Duża pożyczka Rozwojowa udzielana jest do 7 lat (84 miesięcy).  Możliwość wnioskowania o udzielenie karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
 • W przypadku, gdy firma prowadzi inwestycję ekologiczną lub firma jest ekologiczna okres kredytowania  wynosi 24 miesiące.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Stałe oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi :

 • 1,21%  z pomocą de minimis
 • 2,21% dla firm, które nie mogą skorzystać z pomocy de minimis
 • Prowizja od uruchomienia uzależniona jest od skomplikowania oraz ilości przygotowanych dokumentów

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

 • Weksel In blanco  oraz zamiennie poniższe opcje w zależności od celu i kwoty pożyczki.
 • Przewłaszczenie na ruchomościach wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Wpis na hipotekę wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Poręczenie dodatkowych osób prawnych lub fizycznych

OGRANICZENIA

 • Środki pochodzące z programu unijnego nie mogą się nakładać  finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej.
 • Z pożyczki można skorzystać tylko 1 raz.
 • Finansowanie samochodów osobowych dla firmy jest w kwocie maksymalnie do 100 000 PLN.
 • Możliwość przeznaczenia na zakup nieruchomości do 10% wartości przedsięwzięcia.
 • Wykluczenie działalności rentierskiej i deweloperskiej.
 • Wykluczenie finansowania inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Wydatkowanie pożyczki wyłącznie zgodnie z jej celem.

DOKUMENTACJA

 • Maksymalny termin na wypłatę środków to 90 dni liczony od dnia podpisania umowy o pożyczkę regionalną dla przedsiębiorcy.
 • Maksymalny termin na rozliczenie z wydatkowania środków w formie faktur lub dokumentów równoznacznych  to 6 m-cy. Pierwsze 90 dni liczone od momentu wypłacenia środków. Na wniosek kredytobiorcy termin można wydłużyć o 90 dni ze względu na rodzaj inwestycji np. budowa nieruchomości.
 • Akceptowalnym dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków na jaki została przyznana pożyczka jest faktura lub dokument równoważny, np. umowa cywilno prawna.
 • Dopuszcza się wydatkowanie środków z pożyczki w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł. Na dokumencie musi być informacja: zapłacono gotówką.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

 • dokumenty rejestrowe firmy
 • dokumenty finansowe za okres 2020, 2019 2018,
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • prognoza finansowa sporządzona na cały okres finansowania

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Dokumentację o pożyczkę sporządza Doradca w imieniu Klienta po uprzednim uzgodnieniu celu i charakteru przedsiębiorstwa.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu