Pożyczka dla firm – inicjatywa Jeremie

Kredyty lub pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach na terenie całego kraju muszą zawsze być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie rozbudowy, budowy lub rozszerzania działalności gospodarczej między innymi w zakresie:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakupowych składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • informatyzację przedsiębiorstwa,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • inne cele gospodarcze nie opisane powyżej ale nie wykluczone poniżej.

Wsparcie otrzymane w ramach projektów JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych.

Branże wykluczone w ramach udzielanych pożyczek z inicjatywy JEREMIE:

 • rolnictwo
 • rybołówstwo
 • leśnictwo
 • przetwórstwo rolnicze
 • przetwórstwo spożywcze
 • rzeźnictwo
 • górnictwo i wydobycie minerałów
 • hutnictwo
 • deweloperów, rentierów
 • Administracja, urzędy i instytucje (budżetówka)
 • fundacje, stowarzyszenia
 • banki, firmy pożyczkowe, Brokerzy i maklerzy giełd towarowych
 • kultura i edukacja
 • Organizacje członkowskie, niesklasyfikowane.

Jeżeli potrzebujesz dokładnej informacji na temat możliwości finansowania dla Twojej firmy skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci niezbędnych informacji i poprowadzą przez cały proces uzyskania decyzji pozytywnej oraz uruchomienia i rozliczenia uzyskanych środków.

Skontaktuj się z nami →
Skontaktuj się
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu