Program Jeremie - pożyczki unijne na rozwój firm

JEREMIE
Joint European Resources for Micro - to Wspólne Europejskie Zasoby dla MŚP.

JEREMIE to program Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwianie im dostępu do zróżnicowanych źródeł
finansowania zwrotnego. W Polsce pula środków, która przeznaczona była na wsparcie przedsiębiorców to ponad 600 mln euro.
Inicjatywa Jeremie to głównie: pożyczki, kredyty, poręczenia.

Środki z programu Jeremie kierowane są na one na działania prowadzące do zwiększenia konkurencyjności na rynku, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych czy optymalizacji procesów. Pożyczkowe środki finansowe dedykowane są dla mikro i małych przedsiębiorstw, które chciałyby także przeprowadzić modernizację lub adaptację pomieszczeń firmowych.

Nasi specjaliści w sposób profesjonalny doradzą, z której formy finansowania najlepiej skorzystać, gdyż każde przedsiębiorstwo może uzyskać tylko jeden rodzaj wsparcia. Produkt dobierany jest indywidualnie i adekwatnie do oczekiwań i możliwości firmy. Rzetelność i odpowiedzialność naszych ekspertów gwarantuje szybki kontakt oraz dynamiczne działania odpowiadające na potrzeby każdego klienta.

JEŻELI ZAKŁADASZ LUB ROZWIJASZ FIRMĘ SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI PROGRAMU JEREMIE.

Mikropożyczki i pożyczki dla firm

do 100 000 zł

Pożyczka Jeremie w wersji mikro to finansowanie na poziomie kwotowym do 100 000 zł. Kredyt Jeremie dedykowany jest do rozpoczęcia działalności związanej z wprowadzeniem nowych konkurencyjnych lub innowacyjnych produktów, procesów czy usług. Ten rodzaj finansowania może być również przeznaczony na rozbudowę istniejącego już przedsiębiorstwa lub inwestowanie w nowoczesny sprzęt zwiększający skalę i/lub zasięg działalności firmy. Nasi eksperci, których specjalizacją są pożyczki unijne Jeremie, świadczą pomoc nie tylko merytoryczną dotycząca samego wniosku, ale także dbają o kwestie prawne regulujące poszczególne zapisy zawieranych umów kredytowych.

Czytaj więcej

Pożyczki rozwojowe dla firm

do 500 000 zł

Pożyczka Rozwojowa Jeremie to finansowanie na poziomie kwotowym do 500 000 zł. Dofinansowania unijne dla firm wspierają przede wszystkim wdrożenie nowych produktów lub innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Kredyt unijny, który ma na celu realizację tego zadania, udzielany jest do kwoty nawet 500 000 zł. W przypadku przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających swoją działalność pożyczki unijne pokrywają 100% nakładów potrzebnych na realizację przedsięwzięcia. Dla pozostałych podmiotów dostępne są kredyty unijne obejmujące 95% kosztów. Tego rodzaju pożyczka unijna udzielana jest na dłuższy okres i może posiadać dodatkowy czas karencji na spłatę kapitału.

Czytaj więcej

Pożyczki inwestycyjne – specjalne projekty

do 3 000 000 zł

Pożyczki inwestycyjne z programu Jeremie to finansowanie na poziomie kwotowym nawet do 3 000 000 zł. Pożyczki udzielane są ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych i planowane są na lata 2014-2020. Pożyczki inwestycyjne to specjalne programy dedykowane indywidualnie w poszczególnych województwach, które wspierają przede wszystkim wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach lub przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu inwestycyjnego dostępna jest pożyczka OZE na produkcję i dystrybucję energii przez przedsiębiorstwa ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej

Sprawdź dos†ępne opcje Programu Jeremie

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (p. pyt. 9) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

Księgowość
Czytaj Więcej →
Kadry i płace
Czytaj Więcej →
Ubezpieczenia
Czytaj Więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu